infolinia: 123-801-000 Informacja o plikach cookies »   
   Zielarnia Krakowska Herb-Apis       Zielarnia Krakowska Herb-Apis Moje konto  Zawarto�� koszyka  Zamďż˝wienie  
  Start » Polecane »

Plastry Tanoki - oczyszczanie przez ... sen !

 Nasza cena detaliczna : 

Kontynuuj

 

Detox Foot Pads Tanoki - plastry które dbaj? o twoje zdrowie !

Plastry Tanoki wspomagaj? naturalne oczyszczanie .
Absorbuj? toksyny z organizmu, dzia?aj? podczas Twojego snu.


Plastry Tanoki to unikatowa kompozycja znakomicie dobranych naturalnych sk?adników, takich jak:
sproszkowany grzyb agaricus, sproszkowane wino drzewa eukaliptusowego, sproszkowany ocet bambusowy, sproszkowany kamie? turmalin, sproszkowany chitosan, sproszkowany chi?ski caururs, sproszkowana cordata, sproszkowany ocet d?bowy.

Zobacz te?: Plastry Tanoki - taniej !


Stosowanie plastrów Tanoki mo?e mie? wp?yw na zmniejszenie si? dolegliwo?ci pochodz?cych ze stresu, alergii py?kowej. Detox Foot Pads Tanoki mog? przynie? korzy?ci w funkcjonowaniu uk?adu kr??enia, poprawi? jako?? snu, z?agodzi? dolegliwo?ci bólowe, przy?pieszy? metabolizm.
Poprzez oczyszczanie i detoksykacj? (usuwanie toksyn z organizmu) mo?na z?agodzi? dolegliwo?ci zwi?zane z zaburzeniami funkcjonowania w?troby, trzustki i nerek, zmniejszy? dyskomfort pochodz?cy z wyst?puj?cych zapar?, hemoroidów, niepokoju, impotencji, zbyt cz?stego oddawania moczu.

W zale?no?ci od organizmu kuracja oczyszczaj?ca mo?e by? stosowana od 2-3 dni do 2-3 tygodni lub d?u?ej w zale?no?ci od stopnia "zanieczyszczenia organizmu".

U osób które maj? powa?ne dolegliwo?ci lub przez d?ugi czas bra?y w przesz?o?ci leki, stopy do?? d?ugo mog? wydziela? toksyny,i wilgo?.

Wa?ne uwagi:
1. Produkt nie jest lekiem, oraz w ?aden sposób nie mo?e by? odpowiedzialny za diagnozowanie leczenie lub zapobieganie chorobom !
2.Najlepiej skonsultuj si? z osob? , która specjalizuje si? w medycynie naturalnej aby zdiagnozowa? Twoje potrzeby zwi?zane z detoksykacj? organizmu. Tylko do u?ytku zewn?trznego. Nie stosowa? na podra?nion? skór? oraz oczy. Nie stosowa? podczas ci??y i karmienia piersi?!
3.Przechowywa? w ch?odnym i i suchym miejscu.
4.Nie u?ywaj otwartych lub zniszczonych plastrów Tanoki.
5.U?yj plastra zaraz po otwarciu opakowania.
6.Plaster oczyszczaj?cy przeznaczony jest tylko do u?ytku zewn?trznego.
7.Nie wolno go u?ywa? na uszkodzon? skór? , b?ony ?luzowe, oczy, narz?dy p?ciowe.
8.Nale?y trzyma? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.

Przeciwwskazania :

Nie wolno u?ywa? plastrów Tanoki przez kobiety w ci??y i matki karmi?ce oraz dzieci do lat 14 !
Nie u?ywa? je?li wyst?puje uczulenie na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Plastry oczyszczaj?ce Tanaki nie zawieraj? ?adnych substancji pochodzenia zwierz?cego.

Sposób u?ycia:

1.Kiedy zak?adasz plastry Detox Patch na podeszw? stopy, musisz si? upewni? , ?e stopa jest czysta a strona za s?owami na opakowaniu przyklejona jest do plastra.
2.Je?li u?ywasz Plastrów Detox Patch po raz pierwszy, mo?esz te? na?o?y? 2 sztuki na ka?d? stop? , a rano , przy zdejmowaniu plastrów zwró? uwag? na której cz??ci jest najwi?cej osadu.
3.Zalecane jest za?o?enie skarpetki na naklejone plastry Tanoki , aby uchroni? Ciebie lub Twoj? rodzin? od toksyn oraz aby zwi?kszy? nacisk plastrów na stop? i ich rozgrzanie.
4.Nie wolno u?ywa? plastrów Detox Patch w okresie ci??y oraz przez dzieci.

Opakowanie zawiera 10 plastrów Tanoki.

Mo?esz kupi? taniej 2 opakowania ! Zobacz na  Plastry Tanoki - podwójne oczyszczanie!

Podmiot odpowiedzialny :
Sprzeda? i dystrybucja Aura Glob Trade, Sopot, ul.23 Marca 77/3

Niniejszy opis oparto na informacjach za??czonych do preparatu.
WA?NE: Przed rozpocz?ciem kuracji dok?adnie przeczyta? ulotk? !

Recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Zio?a O.Klimuszko - Po antybiotykach
Zio?a O.Klimuszko - Po antybiotykach
Witamina K2
Witamina K2
Witamina B12
Witamina B12
Para Herbs na robaki
Para Herbs na robaki
DETOKS HERBS
DETOKS HERBS
Dong Quai - dzi?giel chi?ski
Dong Quai - dzi?giel chi?ski
Produkty o podobnych właściwościach
DETOKS HERBS

DETOKS HERBS

23,00z?

Eliminacid - zdrowa równowaga

Eliminacid - zdrowa równowaga

21,90z?

Katalog produkt�w
  
  A-Z Medica
  Swanson
  Sylveco
  Testy domowe
  
  Na odchudzanie
  Kosmetyki->
  
  Dla kobiet->
  Dla m??czyzn->
  Dla m?odzie?y i dzieci->
  
  Suplementacja wspomagaj?ca->
  Metody tradycyjne, zio?a->
  Profilaktyka->
  Komfort ?ycia->
  
  Poprawa kondycji organizmu->
  Sport, turystyka, ruch->
  Zdrowy wygl?d->
  Intime
  Kosmetyki z olejem konopnym
Produkty z konopi

Polecamy wi�cej
Para Herbs na robaki
Para Herbs na robaki

Pierzga pszczela Bee pearl extrakt w kapsu?kach
Pierzga pszczela Bee pearl extrakt w kapsu?kach

Ashwagandha w kapsu?kach
Ashwagandha w kapsu?kach

FungoFarm-  organizm bez grzybów –  Invent Farm
FungoFarm- organizm bez grzybów – Invent Farm

Askorbinian sodu
Askorbinian sodu

CANCPREV wspiera profilaktyk? zdrowotn?
CANCPREV wspiera profilaktyk? zdrowotn?

BETA GLUKAN FARM 1,3/1,6D - podwójna ilo?? beta glukanu
BETA GLUKAN FARM 1,3/1,6D - podwójna ilo?? beta glukanu

Olej konopny 50ml z CBD
Olej konopny 50ml z CBD

Srebro koloidalne spray do nosa
Srebro koloidalne spray do nosa

Producenci

Adres:
Zielarnia Krakowska
Herb-Apis
ul.Królewska 18
30-045 Kraków

tel. 12-423-32-31

email:poczta()herbapis.pl